II edycja - Galeria

 

W dniu 8 listopada 2019 r. w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie, we wnętrzach pięknie odnowionej sali wykładowej A Collegium Godlewskiego, miała miejsce uroczysta inauguracja II edycji trzysemestralych studiów podyplomowych Master of Business Administration „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”. Słuchaczami II edycji tych prestiżowych studiów są osoby zajmujące kierownicze stanowiska w bankach z województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, rewidenci bankowi oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni UR – łącznie 23 osoby. W inauguracji wzięli również udział słuchacze I edycji studiów MBA, studiujący obecnie na 3. semestrze. Jak dużą wagę do realizacji tych studiów przywiązuje kierownictwo Uczelni świadczy fakt, że uroczystość tą uświetnili swoją obecnością:

  • JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który przybliżył słuchaczom historię, teraźniejszość i przyszłość naszej Uczelni,
  • Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – sprawujący bezpośrednią opiekę nad studiami MBA,
  • Dyrektor Biura Rektora dr Szymon Sikorski,
  • Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, który zapoznał uczestników ze strukturą i kierunkami kształcenia na Wydziale,
  • Prodziekan ds. kierunków Ekonomia i Zarządzanie WR-E dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR
oraz wielu wykładowców.

Partnerów naszej Uczelni w realizacji studiów, tj. Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie reprezentowali dr Jakub Kwaśny – dyrektor Studiów MBA KSB UEK oraz mgr Ireneusz Kurczyna - wiceprezes Zarządu ZRBS. Wiele ciepłych słów ze strony kierownictwa Uczelni i partnerów studiów, padło pod adresem Studium MBA, tj. prof. Józefa Kani – kierownika studiów i dr inż. Aleksandry Płonki – pełniącej funkcję sekretarza.

Bardzo miłym akcentem spotkania była informacja przekazana przez kierownika Studium MBA, iż jeden z uczestników I edycji studiów Pan mgr inż. Rafał Szopiński - studiujący obecnie na 3 semestrze – otrzymał w dniu 29 października br. jednogłośną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Łąckiego Banku Spółdzielczego. Po odebraniu gratulacji i oklaskach, Pan Prezes zabrał głos podkreślając, że „w obecnej sytuacji w jakiej znajdują się banki spółdzielcze, koniecznym jest permanentne doskonalenie kadry zarządzającej ale nie tylko poprzez specjalistyczne szkolenia, ale przede wszystkim poprzez kompleksowe kształcenie menedżerów banków”. Jak mówił: „Doświadczyłem takiej potrzeby, dlatego jestem na tych studiach i stwierdzam, że musimy się ciągle doskonalić kierując jednostką czy będąc w zarządzie banku. Od nas bowiem zależy przyszłość banków którymi kierujemy. Polecam Koleżankom i Kolegom, którzy dopiero rozpoczynają studia na II edycji, takie tematy jak zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie finansami, zarządzanie zmianą i zasobami ludzkimi, przywództwo w organizacji i wiele innych prowadzonych przez świetnych specjalistów z zakresu teorii i praktyki, które uwidaczniają nam wyzwania którym musimy sprostać. Bez tego typu kompleksowej wiedzy nie osiągniemy sukcesów”.

Wykład inauguracyjny pt. „Change before you have to! Czas na nowe otwarcie w bankowości spółdzielczej” – bardzo entuzjastycznie przyjęty przez Słuchaczy i przybyłych gości – wygłosił dr Marcin Idzik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dyrektor Zespołu Badawczego KANTAR Polska. Analiza i ocena banków spółdzielczych za ostatnie 10 lat dowodzi konieczności zmian w ich funkcjonowaniu, wobec wzrostu konkurencji na rynku ze strony banków komercyjnych. Prelegent podkreślił także potrzebę tworzenia i realizacji przez banki strategii konkurencyjnych z wykorzystaniem nowych technologii ICT, bez której wśród klientów banków spółdzielczych zabraknie młodzieży, a nie strategii obronnych – oddalenie ryzyka bankructwa, czy konserwatywnych – ukierunkowanych na status quo. Koniecznym jest zatem większa współpraca małych banków, ich restrukturyzacja czy wręcz ich konsolidacja celem obniżenia kosztów działalności operacyjnej, poprawy efektywności i udźwignięcia kosztów inwestowania w ITP.

Opracowanie: dr hab. inż. Józef Kania

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie