Warunki rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wypełnienie i złożenie Podania o przyjęcie na studnia (w zakładce „Dokumenty do pobrania”) wraz z kompletem dokumentów, tj.:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Dokument potwierdzający staż pracy (zaświadczenie)
  5. 2 aktualne fotografie 35x45 mm
  6. Klauzula informacyjna
  7. Oświadczenie Słuchacza lub Oświadczenie Pracodawcy

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 31-121 Kraków, ul. Czysta 21, pok. 128 lub Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 208. Można również przesłać skany dokumentów na adres mailowy: mba@urk.edu.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć).


Trwa nabór na IV edycję studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2023 r.


Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.

Przyjęcie na studia nastąpi po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Sekretariatu Studiów. O przyjęciu na studia MBA decyduje kolejność zgłoszenia.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy wiadomość e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem studiów.

Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie