Warunki rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wypełnienie i złożenie Podania o przyjęcie na studnia (w zakładce „Dokumenty do pobrania”) wraz z kompletem dokumentów, tj.:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Dokument potwierdzający staż pracy (zaświadczenie)
  5. 2 aktualne fotografie 35x45 mm
  6. Klauzula informacyjna
  7. Oświadczenie Słuchacza lub Oświadczenie Pracodawcy

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 31-121 Kraków, ul. Czysta 21, pok. 128 lub Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 208. Można również przesłać skany dokumentów na adres mailowy: mba@urk.edu.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć).

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada 2018 r.

Przyjęcie na studia nastąpi po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Sekretariatu Studiów. O przyjęciu na studia MBA decyduje kolejność zgłoszenia.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy wiadomość e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem studiów.

Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK