Warunki rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wypełnienie i złożenie Podania o przyjęcie na studnia (w zakładce „Dokumenty do pobrania”) wraz z kompletem dokumentów, tj.:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Dokument potwierdzający staż pracy (zaświadczenie)
  5. 2 aktualne fotografie 35x45 mm
  6. Klauzula informacyjna
  7. Oświadczenie Słuchacza lub Oświadczenie Pracodawcy

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 31-121 Kraków, ul. Czysta 21, pok. 128 lub Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pok. 208. Można również przesłać skany dokumentów na adres mailowy: mba@urk.edu.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć).

Planowany termin rozpoczęcia III edycji studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” – październik 2021 r. Nabór na III edycję studiów MBA już jest otwarty i trwać będzie do końca września 2021 r.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.

Przyjęcie na studia nastąpi po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Sekretariatu Studiów. O przyjęciu na studia MBA decyduje kolejność zgłoszenia.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy wiadomość e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem studiów.

Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK