Master of Business Administration

Rozpoczynamy IV edycję studiów MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 03-04 listopada 2023 r.

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Cel kształcenia
Celem realizacji programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku. Program studiów kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i najlepsze praktyki niezbędne dla menedżerów działających na nowoczesnym, innowacyjnym i konkurencyjnym rynku usług bankowych.

Program nauczania
Program trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA obejmuje 8 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

1. Ekonomia w zarządzaniu bankami
2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem
3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Marketing w zarządzaniu bankami
5. Zarządzanie finansami
6. Prawne aspekty zarządzania bankiem
7. Komunikacja w zarządzaniu bankiem
8. Seminarium dyplomowe
oraz moduły:
9. Praca dyplomowa
10. Egzamin dyplomowy

Jednostka prowadząca studia
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Partnerzy
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Patronat
Związek Banków Polskich w Warszawie,
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

Wykładowcy
Wykładowcami na studiach są znakomici profesorowie i specjaliści w dziedzinie nauk społecznych reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie oraz eksperci ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, firmy konsultingowej Energizers LLC - USA notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi i najlepsi trenerzy prywatnych krajowych firm konsultingowych. Łącznie to ponad 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat
Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z 24 godzinnego modułu zajęć prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238.
Zajęcia w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00, 5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

Opłata za studia
Czesne za trzy semestry studiów wynosi 27 000 zł. Możliwość udzielenia rabatu dla drugiego i każdego kolejnego uczestnika z danego banku.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia na jednego uczestnika. Więcej informacji szczegółowych na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy.


Wywiad z uczestniczką III edycji studiów MBA – Renatą Machowską – Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie

https://bs.net.pl/zarzadzanie-bankiem-to-otwartosc-na-zmiany/


Wywiad z uczestnikiem I edycji studiów MBA – Rafałem Szopińskim - Prezesem Łąckiego Banku Spółdzielczego

https://bs.net.pl/r-szopinski-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym-przez-ostatnie-lata-bardzo-sie-zmienilo/


Wywiad z uczestniczką I edycji studiów MBA – Katarzyną Lalik – Prezesem Banku Spółdzielczego w Zatorze

https://bs.net.pl/k-lalik-bank-to-przede-wszystkim-ludzie/


Opinie uczestników I edycji studiów MBA: Przemysława Sporka (wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach), dr inż. Moniki Szafrańskiej (adiunkta w Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw UR w Krakowie) oraz Ireneusza Kurczyny (wiceprezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie)

https://bs.net.pl/zapraszamy-na-studia-mba-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym/


Wywiad z uczestnikiem III edycji studiów MBA – Kamilem Łukasiakiem – Wiceprezesem Zarządu ds. IT Vistula Banku Spółdzielczego

https://bs.net.pl/wspolne-rozwiazywanie-problemow-jest-nasza-najwieksza-przewaga-konkurencyjna/


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie