Master of Business Administration

Informacja o studiach podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Information on MBA program studies
„Management of Co-operative Bank”

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

Cel kształcenia
Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

Program nauczania
Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
  3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
  4. Zarządzanie finansami / Financial management
  5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
  6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management

Jednostka prowadząca studia
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Patronat
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

Partnerzy
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Wykładowcy
Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat
Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238.
Zajęcia w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00, 5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.


Wywiad z uczestnikiem I edycji studiów MBA – Rafałem Szopińskim - Prezesem Łąckiego Banku Spółdzielczego

https://bs.net.pl/r-szopinski-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym-przez-ostatnie-lata-bardzo-sie-zmienilo/


Wywiad z uczestniczką I edycji studiów MBA – Katarzyną Lalik – Prezesem Banku Spółdzielczego w Zatorze

https://bs.net.pl/k-lalik-bank-to-przede-wszystkim-ludzie/


Opinie uczestników I edycji studiów MBA: Przemysława Sporka (wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach), dr inż. Moniki Szafrańskiej (adiunkta w Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw UR w Krakowie) oraz Ireneusza Kurczyny (wiceprezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie)

https://bs.net.pl/zapraszamy-na-studia-mba-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym/


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie