Master of Business Administration

Informacja o studiach podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Information on MBA program studies
„Management of Co-operative Bank”

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku.

Cel kształcenia
Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

Program nauczania
Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
  3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
  4. Zarządzanie finansami / Financial management
  5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
  6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management

Jednostka prowadząca studia
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Patronat
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

Partnerzy
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Wykładowcy
Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Uniwersytetu Wageningen w Holandii oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500 i Polskiej Platformy Szkoleniowej w Warszawie, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat
Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie strategiczne bankiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą oraz przywództwo w instytucji bankowej.

Opłata za studia
7 000 zł od uczestnika za semestr. Opłata jest jednorazowa za całość studiów trzysemestralnych lub może być rozłożona na dwie raty w proporcji 2/3 przed rozpoczęciem studiów i 1/3 przed ostatnim semestrem. Przy delegowaniu na studia więcej niż 3 osób przez jednego pracodawcę, udzielony zostanie rabat.

Terminy i miejsce zajęć
Zajęcia prowadzone są w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238.

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 13:00 – 19:30 oraz w soboty w godz. 08:30 – 16:30, 5 spotkań dwudniowych w semestrze.

Studnia rozpoczęły się w dniu 30 listopada 2018 r. Drugi zjazd (trzydniowy) odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2019 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK